Terapia psychologiczna dla dorosłych

Zakres usług

Oferta pomocy skierowana jest dla dorosłych.
Pomoc ma charakter indywidualnych konsultacji lub terapii par.

Psychoterapia indywidualna

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. Nie jest to praca łatwa, jej wyniki zależą od zaangażowania i współpracy obu biorących w niej udział osób: klienta i terapeuty.

Głównym narzędziem jest rozmowa. Nie przypomina ona zwyczajnej wymiany zdań. Jej celem nie jest wymiana poglądów a zrozumienie trudności i objawów klienta, oraz ich roli i znaczenia. Zrozumienie to umożliwia pożądaną zmianę. Rodzaj zmiany stanowi przedmiot kontraktu. Klient określa cele i zakres pracy, psycholog weryfikuje je, uwzglądniając możliwości terapii oraz własne kompetencje i doświadczenie. Ostateczne cele i formy określa ustny kontrakt stanowiący formę parnterskiej umowy. Jeżeli obie strony zgadzają się na wzajemne warunki i oczekiwania, rozpoczyna się terapia.

Terapia par

Terapia par (małżeństw) jest formą pomocy dla par doświadczających kryzysów relacji oraz pragnących pracować nad jakością swojego związku. Jej celem jest:

  • lepsze rozumienie siebie jak i partnera oraz
  • zmiana zachowania na przynoszące więcej satysfakcji obojgu zaangażowanym i zainteresowanym osobom.

Nie jest to praca łatwa, jej wyniki zależą od zaangażowania i współpracy wszystkich biorących w niej udział osób: partnerów i terapeuty.Terapia par to wspólna praca nad pokonywaniem ograniczeń i rozwijaniem możliwości, a nie "szukanie winnego".

Terapia par wymaga uzgodnienia wspólnego celu przez obu partnerów. Jej podstawowym zadaniem jest poprawa jakości funkcjonowania w relacji, a nie praca nad indywidualnymi problemami, dlatego wyklucza ona zatajenie przez terapeutę jakichkolwiek informacji przed drugim partnerem. Wszystkie informacje uzyskane od któregoś z partnerów mogą być przekazane drugiemu (w przeciwieństwie do psychoterapii indywidualnej). Zasada poufności obejmuje parę jako całość.

Głównym narzędziem jest rozmowa oraz "zadania terapeutyczne". Podstawowym celem terapii par jest wykorzystanie potencjału partnerów przeżywających kryzys. Ważne jest również wsparcie ich w procesie uczenia się samodzielnego rozumienia i rozwiązywania trudności pojawiających się w związku (wynikających zarówno z wzajemnych relacji, jak i życiowych wyzwań). Klienci, czyli para określają cele i zakres pracy, psycholog weryfikuje je, uwzględniając możliwości terapii oraz własne kompetencje i doświadczenie. Ostateczne cele i formy określa ustny kontrakt stanowiący partnerską umowę,zabezpieczającą interesu obu stron. Jeżeli wszyscy zgadzają się na wzajemne warunki i oczekiwania, rozpoczyna się terapia.

Zapraszam do gabinetu w Krakowie: ul. Studencka 6/9.