Terapia psychologiczna dla dorosłych

Zakres usług

Oferta pomocy skierowana jest dla dorosłych.
Psychoterapia indywidualna w podejściu integrującym.

Psychoterapia indywidualna

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. Nie jest to praca łatwa, jej wyniki zależą od zaangażowania i współpracy obu biorących w niej udział osób: klienta i terapeuty.

Głównym narzędziem jest rozmowa. Nie przypomina ona zwyczajnej wymiany zdań. Jej celem nie jest wymiana poglądów a zrozumienie trudności i objawów klienta, oraz ich roli i znaczenia. Zrozumienie to umożliwia pożądaną zmianę. Rodzaj zmiany stanowi przedmiot kontraktu. Klient określa cele i zakres pracy, psycholog weryfikuje je, uwzglądniając możliwości terapii oraz własne kompetencje i doświadczenie. Ostateczne cele i formy określa ustny kontrakt stanowiący formę parnterskiej umowy. Jeżeli obie strony zgadzają się na wzajemne warunki i oczekiwania, rozpoczyna się terapia.

Zapraszam do gabinetu w Krakowie, ul. Chopina 13/1 oraz Wieliczce, ul. Kosiby 3 (gabinet 11).

Superwizja indywidualna i grupowa

W praktyce superwizorskiej, podobnie jak psychoterapeutycznej, integruję modalności. Głównie opieram się na nurcie systemowym oraz psychodynamicznym, inspiruję się także podejściem poznawczo-behawioralnym. Zwracam uwagę na rozwijanie świadomości i wrażliwości etycznej. Prowadzę superwizję praktyki psychologów zajmujących się psychoterapią (w trakcie lub po ukończenie atestowanego kursu psychoterapii) lub praktykujących w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia oraz edukacji. Prowadzę superwizje indywidualne i grupowe.