Zakres usług

Psychoteriapia indywidualna

Oferta pomocy skierowana jest dla dorosłych.
Pomoc ma charakter indywidualnych konsultacji.

Obejmuje w szczególności pracę nad poniższymi problemami:

 • odczuwaniem nadmiernego stresu i przeciążenia
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • doświadczaniem kryzysu życiowego
 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • zaburzeniami osobowości
 • psychozami
 • stanami depresyjnymi
 • trudnościami w związkach z innymi ludźmi
 • poczuciem samotności i izolacji

Terapia psychologiczna (psychoterapia, pomoc psychologiczna, wsparcie) jest przeznaczona dla osób przeżywających trudności emocjonalne, kryzysy psychologiczne oraz doświadczających stresu i napięcia. Skierowana jest także do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, których podłożem jest przeżywanie przynoszące cierpienie oraz utrudniające dostosowanie zachowania do codziennych wymagań.

Jej celem jest takie ukształtowanie zachowania i przeżywania, by podejmowane działania były bardziej skuteczne i zadowalające, oraz pomagały w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.Jest również formą wsparcia dla osób pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie, dążących do samorozwoju i samorealizacji.

Jest to praca wymagająca cierpliwości. Stanowi inwestycję w siebie, której efekty są długotrwałe. Polegają na zdobyciu potrzebnych umiejętności.

Terapia par

Oferta pomocy skierowana jest dla par (małżeństw). Pomoc ma charakter wspólnych konsultacji z obiema zainteresowanymi osobami.

Obejmuje w szczególności pracę nad:

 • polepszeniem jakości relacji między partnerami
 • rozwiązaniem bieżących trudności lub istniejącego kryzysu w związku
 • poprawą komunikacji w relacji
 • profilaktyką trudności, zwłaszcza w sytuacji poprzednich doświadczeń nieudanych związków

W sytuacji, gdy poważne trudności emocjonalne lub kryzys przeżywa tylko jedno z małżonków (partnerów) bardziej wskazana jest psychoterapia indywidualna. W takiej sytuacji poprawa funkcjonowania jednej osoby może korzystnie wpłynąć także na funkcjonowanie w związku.

Terapia par (małżeństw) jest przeznaczona dla par:

 • przeżywających kryzysy
 • doświadczających stresu i napięcia w związku

Te doświadczenia są typowe dla każdej pary i nie da się ich uniknąć, czasami jednak nasilają się na tyle, że trudno je samym partnerom rozwiązać. Potrzebna jest specjalistyczna pomoc psychologa. Kryzysy czy trudne sytuacje są rozumiane z jednej strony jako zagrożenie, ale też jako szansa na wypracowanie nowych sposobów bycia razem i radzenia sobie z wyzwaniami. Terapia ma wspomóc partnerów (małżonków) w ich przezwyciężeniu, wspierać ich mocne strony.

Spotkania odbywają się raz na kilka tygodni, by dać partnerom możliwość wprowadzenia zmian. Ich celem jest taka zmiana zachowania i przeżywania, by podejmowane w relacji działania były bardziej skuteczne i zadowalające dla obu stron oraz pomagały w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi. Jest również formą wsparcia dla osób pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie nawzajem, dążących do rozwoju i samorealizacji w związku.
Jest to praca wymagająca cierpliwości. Stanowi inwestycję w siebie, której efekty są długotrwałe.

Pracuję pod superwizją i w oparciu o zasady etyczne Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa i Kodeksu etycznego psychoterapeuty PTP.

Cena:

- terapia indywidualna: 150 zł. za sesję (około 50 minut)
- terapia par: 250 zł. za sesję (około 90 minut)

Rejestracja telefoniczna

+ 48 518 556 580

Rejestracja internetowa

email: anna.bogatynska@terapia-psychologiczna.pl