Zakres usług

Psychoteriapia indywidualna

Oferta pomocy skierowana jest dla dorosłych. Pomoc ma charakter indywidualnych konsultacji.

Superwizja indywidualna oraz grupowa

Obejmuje w szczególności pracę nad poniższymi problemami:

  • odczuwaniem nadmiernego stresu i przeciążenia
  • zaburzeniami nerwicowymi
  • doświadczaniem kryzysu życiowego
  • zaburzeniami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami osobowości
  • psychozami
  • stanami depresyjnymi
  • trudnościami w związkach z innymi ludźmi
  • poczuciem samotności i izolacji

Terapia psychologiczna (psychoterapia, pomoc psychologiczna, wsparcie) jest przeznaczona dla osób przeżywających trudności emocjonalne, kryzysy psychologiczne oraz doświadczających stresu i napięcia. Skierowana jest także do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, których podłożem jest przeżywanie przynoszące cierpienie oraz utrudniające dostosowanie zachowania do codziennych wymagań.

Jej celem jest takie ukształtowanie zachowania i przeżywania, by podejmowane działania były bardziej skuteczne i zadowalające, oraz pomagały w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami.Jest również formą wsparcia dla osób pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie, dążących do samorozwoju i samorealizacji.

Jest to praca wymagająca cierpliwości. Stanowi inwestycję w siebie, której efekty są długotrwałe. Polegają na zdobyciu potrzebnych umiejętności.

Pracuję pod superwizją i w oparciu o zasady etyczne Kodeksu Etyki Psychologa i Kodeksu etycznego psychoterapeuty PTP.

Superwizja indywidualna oraz grupowa

Cena:

Terapia indywidualna: 180 zł. za sesję (50 minut)

Sesja odwołana później niż 24 godziny przed umówionym terminem jest pełnopłatna.

Superwizja indywidualna: 180 zł. za superwizję indywidualną (50 minut)

Superwizja grupowa: cena do ustalenia.

Rejestracja telefoniczna

+ 48 518 556 580

Rejestracja internetowa

email: anna.bogatynska@terapia-psychologiczna.pl